La taxa d’escolarització en estudis post-obligatoris creix al Maresme, però es manté inferior a la catalana

El capítol dedicat a formació centra una bona part de l’estudi “Les realitats juvenils al Maresme. 2014” que han elaborat conjuntament els serveis comarcals de Joventut i Observatori de Desenvolupament Local. Segons l’informe, la taxa d’escolarització post-obligatòria al Maresme ha crescut un 1%  fins situar-se en el 66,80%, un percentatge però, que queda per sota de la mitja catalana que arriba al 73,65%.

L’anàlisi reflecteix que al Maresme cada vegada hi ha un nombre major de joves que, quan arriben als 17 anys, escullen un cicle formatiu, una opció que en el curs 2012-2013 va atraure al 43,21% de la població que seguia estudis post-obligatòris.El batxillerat continua sent, però, la tria majoritària dels joves que continuen estudiant després de l’ESO.

Segons l’estudi, el 82,08% dels alumnes de batxillerat assoleixen els objectius i obtenen la graduació en aquesta titulació. El percentatge, tot i semblar elevat, es manté per sota de la mitjana registrada al conjunt de Catalunya que s’eleva al 85,57%.

Analitzant les dades de taxa de graduació de batxillerat per municipis, es detecta un comportament diferent entre ells. Així, Sant Andreu de Llavaneres és el municipi millor situat i assoleix una taxa de graduació del 95,45%, seguida d’Argentona que arriba al 92,16%. Pineda de Mar, amb un 67,23%, és el municipi amb un índex d’aprovats més baix. També es troben per sota de la mitja comarcal Canet de Mar (72,09%), Premià de Mar (72,34%), Tordera (76,92%) i  Malgrat de Mar (78,18%). 

Tot i que la taxa de no graduats en batxillerat al Maresme es va situar el curs 2012-2013 en gairebé 3,5 punts per sobre de la mitja catalana (17,92% a la comarca davant el 14,43% català), els percentatges es capgiren si analitzem el percentatge d’abandonament dels estudis. Al Maresme deixen els estudis de batxillerat sense obtenir la titulació el 3,86% dels estudiants i al conjunt de Catalunya ho fan el 5,99%.

Els resultats per municipis són força heterogenis. Des de l’abandonament 0 registrat a Palafolls i Alella al 8,72% de Calella o el 5,71% registrat a Sant Andreu de Llavaneres.

Pel que fa a l’altra tipus de formació post-obligatòria: els cicles formatius; es detecta un important creixement al Maresme, gairebé 6 punts per sobre del registrat a Catalunya. El curs 2012-2013 el nombre de joves maresmencs que va optar per un cicle formatiu va crèixer un 9,84% davant del 3,90% comptabilitzat al conjunt de Catalunya. No es disposa de dades que permetin avaluar el percentatge de graduació o d’abandonament d’aquests estudis.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’apartat de formació post-obligatòria de l’estudi sobre les realitats juvenils al Maresme 2014: