L’aturada de l’activitat per la COVID-19 redueix la sinistralitat laboral al Maresme

Forta caiguda de la sinistralitat laboral al Maresme durant el segon trimestre de l’any com a conseqüència de la paralització de l’activitat. Entre els mesos d’abril i juny es van comunicar 461 sinistres que van provocar baixa laboral, una xifra que representa un descens del 47,01% respecte al trimestre anterior i d’un 52,03% en comparació amb el mateix període de 2019.

Tot i aquesta significativa baixada dels accidents al lloc de treball, el Maresme manté un Índex d’Incidència més elevat que l’àmbit territorial de la província i que el conjunt de Catalunya. L’Índex d’Incidència és l’indicador que permet veure millor l’evolució de la sinistralitat laboral tota vegada que relaciona el nombre d’accidents declarats per cada 100.000 afiliacions a la Seguretat Social.

En el cas del Maresme, segons recull l’Observatori de Desenvolupament Local en el seu informe, l’Índex d’Incidència durant el segon trimestre de l’any va ser de 481,52 sinistres per cada 100.000 afiliacions quan en el conjunt de Catalunya es va situar en 441,60 i a la província en 393,90.

Podeu ampliar aquesta informació amb la infografia interactiva elaborada per l’Observatori de Desenvolupament Local: