Laura Ribot Cuenca

Laura Ribot

FORMACIÓ POLÍTICA

CÀRREC MUNICIPAL

MUNICIPI

CÀRREC COMARCAL

CORREU ELECTRÒNIC

ERC

Regidora

Montgat

Portaveu del Grup Comarcal d’ERC

ribotcl@montgat.cat

XARXES SOCIALS

FORMACIÓ ACADÈMICA

Tècnica en sistemes d’informació aplicats a l’Administració Pública, especialitzada en administració electrònica i protecció de dades

Auditora de qualitat i de recursos humans

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL:

Tota la seva carrera professional ha estat vinculada a l’administració pública, ja sigui com a funcionària o com a consultora externa

Cap de processos i administració electrònica a l’Ajuntament de Badalona

TRAJECTÒRIA POLÍTICA:

Tinent d’Alcaldia i regidora de Recursos Econòmics, Serveis interns, Atenció Ciutadana i Participació (2015-2019)

Presidenta de la Secció Local d’ERC a Montgat

Consellera comarcal i Portaveu del Grup comarcal d’ERC des de 2019

DEDICACIÓ I Retribucions

RETRIBUCIÓ per assistència a:
PLE: 150€ per sessió
Junta de Portaveus:100€ per sessió
Comissió informativa de Medi Ambient:100€ per sessió

DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS

Declaració d’activitats