Les activitats turístiques del Maresme incrementen per sisè any consecutiu el nombre de llocs de treball

 

Les activitats turístiques concentren l’11,44% de la mitjana de llocs de treballs del Maresme, segons l’estudi que ha fet l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal respecte al comportament d’aquest subsector econòmic durant 2017. L’anàlisi destaca que per sisè any consecutiu, les activitats turístiques a la comarca han incrementat la mitjana anual de llocs de treball. L’augment percentual respecte a 2016 és del 5,63%. 

El Maresme compta amb 1.746 empreses del subsector identificat com a “activitats turístiques”. Aquí s’hi inclouen els serveis d’allotjament, els de menjars i beguedes i les agències de viatges i operadors turístics. Aquestes empreses generen 14.964 llocs de treball, dels quals 11.702 són assalariats i 3.262 autònoms.

El parc empresarial turístic està constituït, en un 88,20%, per microempreses que ocupen entre 1 i 10 treballadores i treballadors i concenrtren el 41,11% dels llocs de treball assaliats del subsector. El 10,14% de les empreses són de mida petita (ocupen entre 11 i 50 treballadors) i concentren el 29,94% del llocs de treball. L’empresa mitjana (entre 51 i 100 treballadors) té un pes de l’1,56% i concentra el 17,88% dels llocs de treball i l’empresa gran representa el 0,10% del total  i genera el 10,07% dels llocs de treball.

Es tracta d’un subsector amb una elevada temporalitat fet que es reflecteix en les fluctuacions que experimenten en els diferents trimestres de l’any. En general, les activitats turístiques al Maresme va tancar el 2017 amb un total de 22.194 nous contractes. El 85,70% van tenir caràcter temporal i només el 14,30% van ser indefinits.

Tot i l’elevada temporalitat contractual en les 3 divisions, l’índex més gran el registren els serveis d’allotjament que eleven fins el 91% el nombre de contractes de caràcter temporal.

En la següent infografia interactiva podeu veure les dades més rellevants:

 

Podeu ampliar la informació consultant l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme: