Les obres del nou CAP de Rocafonda de Mataró finalitzaran a l’estiu

Ahir, dimarts 4 de febrer, el regidor de Serveis Socials i Sanitat, Oriol Batista, i la regidora responsable del Pla Integral Rocafonda-El Palau 2001-2007, Consol Prados, van visitar les obres del Centre d’Assistència Primària (CAP) de Rocafonda, que està construint el Departament de Sanitat de la Generalitat.


El nou edifici està situat a la ronda Rafael Estrany en uns terrenys de propietat municipal qualificats com a zona d’equipaments i que l’Ajuntament ha cedit amb l’objectiu que els veïns de Rocafonda, El Palau i L’Escorxador gaudeixin d’una millor qualitat dels serveis assistencials sanitaris.

Aquest equipament donarà servei a més de 15.000 usuaris que viuen a la zona nord-oest de Mataró i està inclòs en el Pla Integral de Rocafonda-Esperança 2001-07). L’actual CAP de la zona està situat a l’avinguda Perú i les instal˙lacions han quedat petites per les necessitats dels usuaris d’aquesta àrea.

El nou immoble ocuparà 1.844 m2 d’una parcel˙la situada entre l’escola Germanes Bertomeu, les pistes de petanca de Rocafonda i la riera de Sant Simó.

El Servei Català de la Salut ha previst un edifici rectangular de planta baixa més una planta, disposat de forma perpendicular a la ronda Rafael Estrany i que s’adapta a l’orografia del terreny, que fa pendent.

L’accés del públic es realitzarà pel lateral de l’edifici que està més a prop del centre docent, des de la ronda. A les façanes laterals quedarà una zona enjardinada -s’hi conserven els 8 arbres existents i s’hi plantaran 8 de nous- que separarà el nou edifici de l’escola i de les petanques.

A la planta baixa hi haurà els espais d’administració d’atenció al públic i d’educació sanitària, el mòdul de lavabos, les escales i l´ascensor de connexió amb la planta superior, la sala d’atenció continuada, i les consultes de medecina general, pediatria, odontologia i altres especialitats, així com les respectives sales d’espera. La planta superior es destinarà a usos administratius i interns.