Finalitzen les obres de condicionament de la Riera de Sant Simó de Mataró

Avui dimecres, 5 de febrer, el regidor de Serveis Municipals i Manteniment, Fermí Manchado, i la regidora de Ciutat Sostenible, Montserrat López, han visitat les obres de condicionament ja finalitzades de la Riera de Sant Simó, en el su últim tram, el que dóna a la platja.


L´objectiu de l´obra ha estat millorar les condicions de desguàs de la riera i estabilitzar la llera en aquest àmbit, l´obstrucció del qual podia tenir conseqüències negatives durant l´època de pluges.

Els treballs han consistit en el sanejament i condicionament dels marges mitjançant la col·locació d´una escollera d´un metre de gruix i tres d´altura.

Per altra banda, s´han creat udues travesses longitudinals de 25 metres i 0,8 metres d´amplada i s´ha pavimentat amb formigó l´espai que queda entre aquestes i la sorra de la platja, a partir d´aquí hi ha un cadenat per tal que els cotxes no puguin accedir a la zona de platja. L´obra quedarà finalitzada del tot quan s´hi col.loquin els senyals indicant que queda prohibit l´aparcament en aquest espai.

Les obres les ha realitzat l´empresa Scrinser, i han tingut un pressupost d´uns 90 mil euros.