Manifest: Avancem vers l’eradicació de la violència masclista

Aprovat pels grups comarcals del PSC, CiU, ERC, PP i IC-V


Avui, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, les institucions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les Diputacions, els Ajuntaments, i el Consell Comarcal del Maresme volem expressar el nostre condol per la mort de:Cèlia, Mercedes, Maria Concepció, Dyana, Juana, Núria, Velia, Marialva, Jenifer, Shuwen, María Elena …

i de totes les víctimes de la violència masclista aquest any 2007. Una violència que atempta contra els drets humans més elementals, com és el dret a la vida, a la integritat física i a la llibertat de les dones.


Sabem que aquesta desoladora llista expressa tan sols una petita part de la magnitud del problema, doncs és un tipus de violència que no emergeix en la seva totalitat. És el crim més encobert i nombrós del món, tal com han afirmat, amb contundència, reconegudes instàncies internacionals.


Davant aquesta realitat, les institucions públiques de Catalunya tenim l´obligació d´esmerçar tots els esforços i tots els recursos per assolir la seva eradicació. I aquest compromís avui té un nou marc que és el Projecte de llei dels drets de les dones per a l´eradicació de la violència masclista. Una norma legal que incorpora la veu de les dones, l´experiència del moviment feminista i les aportacions del món local, tot recollint el dret inalienable de les dones a desenvolupar la seva pròpia vida sense cap de les formes i àmbits en que pot produir-se la violència masclista. Una llei que haurà de permetre la remoció de les estructures socials i dels estereotips culturals que perpetuen aquesta violència.


Cada cop més es fa evident la necessitat d´aprofundir en mesures de sensibilització, prevenció, detecció precoç i investigació del fenomen. Perquè entenem la política com tot allò que es fa per propiciar la igualtat efectiva de dones i homes, la llibertat, la concòrdia i evitar la violència, doncs quan hem de respondre a ella, vol dir que ja estem fent tard.


Però, al mateix temps, hem de garantir l´atenció, l´assistència, la protecció i la reparació integral de les dones que es troben en situacions de violència, tot situant el centre de la intervenció pública en l´esfera social. Una intervenció que ha de basar-se en el respecte al procés de recuperació individual de cada dona i que, al mateix temps, ha de proporcionar els recursos i dispositius necessaris que contribueixin eficaçment a la superació dels danys ocasionats per la

violència.


Les institucions públiques de Catalunya volem mostrar a l´opinió pública en general, i a les dones en particular, el nostre compromís i implicació en un treball conjunt amb tots els agents socials, ciutadanes i ciutadans i, en especial, amb els grups i entitats de dones, per avançar cap a escenaris que propiciïn una Catalunya lliure de violència vers les dones.


Novembre, 2007