Maresme Exporta: “La internacionalització per a moltes empreses ja no és una opció, és una necessitat”

 
96 empreses, la majoria de la comarca però també de l’entorn maresmenc, han participat a la sessió del Getting Contacts Maresme Exporta amb l’objectiu de veure les seves possibilitats de trobar línies de cooperació que els hi facilitin la internacionalització dels seus productes. El president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez, ha donat la benvinguda als empresaris i empresàries tot assegurant que “la internacionalització en general i l’exportació en particular són un molt bon mètode per contribuir a trobar camins de sortida a la situació actual en què l’economia ha caigut en un cercle viciós: consum interior feble, menys producció empresarial, disminució de la inversió, pèrdua de llocs de treball…”

La sessió d’avui ha estat l’activitat principal del programa Maresme Exporta que du a terme el Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona. Tal i com ha explicat el conseller delegat de Promoció Econòmica, José Manuel López, “es tracta de facilitar a la petita i mitjana empresa l’accés a la informació i als recursos existents per acompanyar-les en la seva sortida a l’exterior per buscar nous mercats“, una necessitat per al sector productiu davant l’estancament del consum intern.

 
Elisabet Coll-Vinent
, directora del departament internacional de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha defensat que la clau per a la recuperació econòmica és la sortida a l’exterior de les nostres empreses i l’entrada en contacte amb mercats internacionals: Europa, però també països econòmicament emergents com Brasil, Russia, Índia i Xina, principalment.

Tot i que actualment el 80% de l’exportació catalana queda concentrada en el 20% de les empreses, aquelles d’una dimensió més gran, les microempreses també es comencen a apuntar a la internacionalització. Les dades de les què disposa la Cambra de Comerç apunten que al llarg de 2011 van iniciar el camí de l’exportació 2.000 empreses catalanes.

Les empreses participants en el Getting Contacts Maresme Exporta han rebut els consells d’experts en mercats internacionals que han coincidit a assegurar que el Maresme té molts i bons productes i molta creativitat. Aquests punts forts, però, s’han de veure complementats amb un coneixement a fons del complex món de l’exportació i amb un compromís clar per millorar la competitivitat.

Cal que cada empresa faci una reflexió interna, estableixi una estratègia de planificació global i, si opta per sortir a l’exterior, se centri en uns mercats molt concrets. En aquest camí, és important estar assessorats per experts i intentar cercar aliances i vies de col·laboració amb altres empreses de l’entorn que tinguin interessos similars.

Els sectors maresmencs que, d’entrada, tenen més possibilitats de triomfar a l’exterior són el tèxtil, l’agrícola, el químic-farmacèutic i el tecnològic.