Materials de la sessió “Temes d’ensenyament Novetats 2013” i noves propostes per la formació professional al curs 2013-2014.

Trobareu tots els materials de la sessió “Temes d’ensenyament- Novetats 2013” organitzada per la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil a aquest enllaç a l’E-Joventut. {X}

A més a més, s’inclou el document provisional d’implantació de cicles formatius del curs 2013-2014 que ha facilitat la Subdirecció General d’Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament. 

Consulteu-lo aquí: