Medi Ambient i Benestar Social són els punts forts de la comarca del Maresme

  


El Maresme té un bon posicionament en benestar social i en medi ambient, superant els indicadors de la província de Barcelona i del conjunt de Catalunya. Aquests són dos dels sis paràmetres que es recullen a l’Informe Territorial de la Província de Barcelona 2010 per avaluar el grau de benestar i qualitat de vida d’un territori.


L’Informe Territorial de la Província de Barcelona 2010 és una publicació de la Cambra de Comerç que s’acaba d’editar en col·laboració amb la Diputació, i que cada any, des del 2001, analitza el comportament de diferents indicadors socioeconòmics de les 11 comarques que componen la província de Barcelona. La publicació d’aquest any reflecteix els efectes de la crisi econòmica en l’estructura productiva i el mercat laboral i escull un dels projectes que cada comarca ha tirat endavant per intentar obrir camí cap el futur. En el cas del Maresme, el projecte recollit és el del Pla Estratègic Maresme 2015 que marca en 7 línies de treball el full de ruta per al territori. L’Informe Territorial, a més de recollir les dades de població i l’evolució de l’ocupació, analitza els nivells de benestar i qualitat de vida de cada comarca a partir de 6 indicadors: taxa específica d’escolarització als 17 anys; llits hospitalaris per 10.000 habitants; places de residència per a gent gran per 1.000 habitants de 65 anys i més; llars amb banda ampla per a connexió a internet; fons bibliogràfics per 100 habitants i recollida selectiva de residus municipals. En comparació amb les xifres de la província de Barcelona i la mitjana de Catalunya, la comarca del Maresme presenta uns valors més elevats en l’àmbit del medi ambient (recollida selectiva) i en benestar social (nombre de places de residències per a gent gran). Les dades recollides fan referència a 2008 i en el cas del nombre de places de residències per a gent gran, el Maresme és la comarca que té un valor més elevat (el 74,2% davant el 42,3% de la província de Barcelona i el 42,1% de Catalunya). En quant als percentatges de recollida selectiva de residus municipals, el Maresme també se situa per sobre, si bé la diferència és reduida. La comarca mantenia el 2008 un paràmetre del 27,7%, mentre que el percentatge de la província era del 27,5% i de Catalunya del 25,9%. Pel que fa a la resta d’indicadors, el Maresme es troba per sota. Així, en taxa d’escolarització als 17 anys, la comarca presenta un 62,9% davant el 68,6% en el qual se situa la província i Catalunya. El nombre de llits hospitalaris per 10.000 habitants també és inferior. A la comarca comptem amb 31.0 mentre que a la província n’hi ha 46,6 i a Catalunya 45,8. El percentatge de llars amb banda ampla per a connexió amb internet és similar ( 52,4% al Maresme i 52,5% a Catalunya. Sobre la província de Barcelona en general no hi ha disponibles les dades). Finalment, el fons bibliogràfic per 100 habitants se situa en 27,7 al Maresme, en 27,5 a la província i en 25,9 a Catalunya.