Més facilitats per fer accions d´orientació professional des de l´Ajuntament d’Argentona

L´ajuntament d´Argentona ha rebut una subvenció de quasi 16.500 € (uns 2.750.000 pessetes) per fer accions personalitzades d´orientació professional durant l´any 2003.

Amb això es podrà atendre a 30 persones en situació de risc d´exclusió social amb 600 hores totals de dedicació i una mitjana de 20 hores per persona. Almenys un 10% de les accions estaran adreçades a fomentar l´esperit emprenedor mitjançant actuacions d´autoocupació.

Continuem demanant subvencions a d’altres administracions públiques, per tal de poder millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones i, al mateix temps, incrementar l´estalvi municipal.

Ben cordialment,

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona