Suport per al Servei d´Informació Juvenil i pel Pla Director de Joventut d’Argentona

L´ajuntament d´Argentona rep noves subvencions per a la política de joventut al municipi. En total uns 6.200 €, més de 1 milió de pessetes.


Més concretament, s´han rebut un total de 2.000 EUROS (unes 330.000 pessetes), de la secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per tal de desenvolupar el Pla Director de Joventut del municipi, i més de 4.200 € (unes 700.000 pessetes) de la Diputació de Barcelona per donar suport al Servei d´Informació Juvenil i també al Pla Director de Joventut a la Vila.

Ben cordialment

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona