Mataró estrenarà aquest estiu el nou accés al Port des de la Porta Laietana i el nou tram del passeig Marítim

L´alcalde, Manuel Mas, ha visitat les obres de construcció del nou accés al Port des de la Porta Laietana i també les que s´estan fent actualment al passeig Marítim, entre l´espigó del Port i el Centre Natació Mataró.

La primera de les obres la realitza l´empresa COMSA per encàrrec del Consorci del Port ( format per Generalitat i Ajuntament) i la segona l´està executant l´empresa PLODER per encàrrec del Ministeri de Medi Ambient.


Les dues actuacions, que representen una inversió de més de 10 milions d´euros al front litoral, està previst que estiguin enllestides durant el mes de juliol.

El nou accés per a vehicles i vianants des de la Porta Laietana

Les obres consisteixen en la creació d’un gran pas subterrani per a vehicles i vianants per sota la via del tren i la prolongació del vial fins a la instal·lació portuària. Consta d´una calçada per a vehicles amb doble sentit de circulació i una amplada i radi de curvatura suficients per al pas de vehicles articulats, autobusos i transports d´embarcacions amb una altura útil de 5,50 metres (superior al gàlib mínim de les carreteres i autopistes).

L´accés parteix de la rotonda de la Porta Laietana, que comunica amb l´avinguda d´Ernest Lluch (antiga avinguda del Port) i la trama urbana de Mataró, la carretera N-II, l´autopista C-32 (abans A-19), i l´autopista C-60 (Mataró-Granollers). Des d´aquest punt, es fa descendir la rambla central de l´avinguda (que forma part del sector terciari i de serveis d´El Rengle) per passar per sota de les vies de ferrocarril i accedir al port a través d´una franja litoral que s´urbanitza creant un passeig marítim de vianants protegit amb les defenses marítimes adequades i on s´han plantat ja 75 palmeres.

També s´està construint un pas de vianants segregat amb escales i rampes apte per a persones amb problemes de mobilitat i bicicletes. El pas soterrat disposarà d´un sistema de bombes amb grup electrogen propi per tal d´evacuar les aigües en cas de pluges intenses sense veure´s afectat pels talls del subministrament elèctric. També comptarà amb pantalles d´impermeabilització per evitar la filtració de l´aigua del mar.

Les obres es van iniciar el gener de 2002 i estan finançades pel Consorci Port de Mataró, format per l´Ajuntament i el Departament de la Generalitat, i té un pressupost de 6,25 milions d´euros. L´objectiu del projecte és el de donar un impuls a aquesta important infrastructura esportiva, turística, pesquera, comercial, industrial i d´oci.

El nou passeig Marítim

El tram del passeig Marítim comprès entre el CN Mataró i el Cargol també està actualment en obres. El projecte de construcció del passeig el porta a terme el Ministeri de Medi Ambient, amb una inversió d´uns 3,9 milions d´euros, i ha incorporat moltes propostes realitzades per l´Ajuntament motivat perquè el primer projecte existia des del 1994 i s´havia d´adequar als nous requisits mediambientals.

Així, les principals novetats introduïdes en el nou projecte afecten a la zona d´intersecció entre l´obra del passeig i la sorra de la platja. Mentre al projecte inicial preveia que la construcció d´unes grades longitudinals de ciment molt llargues, aquesta idea ha estat substituïda per la construcció d´una escullera de roques. El desnivell creat serà d´un parell de metres i, sobre de l´escullera, està previst la construcció d’una mena de banc baix i longitudinal d´obra.

L´accés dels usuaris de la platja a la zona de sorra es canalitzarà a través de cinc grups de rampes i escales, que es troben situades al final de cada una de les prolongacions visuals d´alguns dels carrers de la ciutat que baixen cap a mar -Jaume Balmes, Sant Joan, Sant Pere i Jordi Joan- i del nou pas subterrani per a vianants del carrer Sant Agustí.

Les prolongacions visuals dels carrers es fan paleses en el tractament del sòl del passeig, que només estarà asfaltat en aquesta mena d´eixos imaginaris. La resta del passeig, que tindrà una amplada d´entre 20 i 30 metres segons el tram, serà de sauló i comptarà amb vegetació: palmeres a les zones de delimitació i altres tipus d’arbres a la zona central.

Cada un dels grups de rampes i escales condueixen a una passarel.la de fusta en direcció al mar que té annexionada una petita zona de serveis on hi haurà les dutxes, els lavabos, els rentapeus, i un mòdul prefabricat per a la instal.lació de serveis de temporada. Aquests mòduls, que presentaran un disseny homogeni amb forma de cub de fusta i que es preveu que estiguin tancats a l´hivern, es destinaran a la instal.lació d´establiments de gelats o orxateries.

Al costat de cada un dels cinc grups d´escales i rampes es farà una petita grada i es mantindrà el terreny de la platja en unes condicions específiques per a la pràctica d´esports, jocs o altres activitats a l´aire lliure.

Una de les novetats més destacables de les modificacions introduïdes en el projecte és la creació de quatre grans grups de dunes de sorra, que concediran un aspecte més ferèstec a aquesta franja litoral. Aquestes dunes estaran situades entre les 5 passarel.les de fusta abans esmentades i per facilitar el passeig entre elles també es col.locaran algunes passarel.les suplementàries distribuïdes de manera transversal. Les dunes no estaran situades davant les petites grades, per mantenir aquests terrenys lliures per a les activitats que es programin.

Un altre dels canvis importants del projecte és el tractament viari a la sortida del Cargol. Es modifica el traçat d´aquesta sortida/entrada de vehicles, que ja no realitzarà l´entrega al passeig amb un angle de 90% sinó que ho farà a través d´una petita rotonda suplementària que suavitzarà el traçat viari de la intersecció.