Metall

 


La contractació generada en el subsector del Metall va representar l´1,85% de la contractació total de la comarca l´any 2016. El 26,88% dels contractes del subsector van ser indefinits.

L’activitat econòmica de la Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips, és la que va generar més contractes en el sector del Metall (806;41,98%) i també el que en va generar més d’indefinits (40,12%). Bo i això, en relació a la pròpia activitat, la Reparació i instal·lació de maquinària i equips va presentar el major pes de contractació indefinida amb un 39,69%.


Quant a les ocupacions, l’any 2016 van generar-se contractes per a 119 ocupacions diferents, 4 tipus menys que al 2015.


També en aquest cas, l’ocupació per a la qual van formalitzar-se més contractes va ser la dels Peons de les indústries manufactureres amb 536 contractes. Aquests van representar prop del 28% de la contractació total del subsector. En aquest cas, a diferència del que hem vist per la indústria química, el 13,8% dels contractes de peonatge foren indefinits.


La contractació indefinida va tenir un pes igual o superior al 50% en les ocupacions següents ( de major a menor grau): tècnics de control de qualitat de les ciències físiques, químiques i de les enginyeries (70%), mecànics i ajustadors de vehicles de motor (68,4%), empleats administratius amb tasques d’atenció al públic ncaa (64,3%), delineants i dibuixants tècnics (55,6%), enginyers tècnics industrials i de producció (54,5%), tècnics en mecànica (79,1%) i empleats d’oficina de serveis de suport a la producció (50%).