Obres de millora de l’àrea d’acampada del solell del Corredor

L´Àrea d´Espais Naturals, concretament el Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, ha aprovat un projecte per a l´arranjament de l´àrea d´acampada del Solell del Corredor dins el terme municipal de Dosrius, per un pressupost total de 56.250,33 euros.


Aquesta àrea d´acampada està dins del Parc Natural del Montnegre Corredor i la Diputació ha redactat un projecte per al seu arranjament i millores. Aquest projecte consisteix en:

· Adequació dels accessos, sobretot l´accés principal de l´àrea d´acampada.
· Construcció d´una tanca perimetral per delimitar el recinte ocupat per l´àrea d´acampada.
· Construcció d´un nou edifici de serveis sanitaris adaptats per a minusvàlids.
· Nous trams de xarxa de clavegueram i d´instal.lació d´aigua.
· Construcció d´un cobert per a l´elaboració de menjars.
· Acondicionament de l´actual bloc sanitari.
· Acondicionament de la xarxa de recollida d´aigües pluvials de les feixes.
· Construcció i/o acondicionament dels punts de recollida de deixalles, adaptant-los a la recollida selectiva.
· Adequació de la connexió i moviment rodat entre les feixes per millor manteniment i funcionament d´aquestes.
· Reobertura i comprovació de la xarxa de subministrament d´aigua, recol·locant aixetes clausurades i reparant les possibles fuites existents.
· Construcció de depuradora d´aigües residuals, per a l´àrea d´acampada i també per a l´àrea d´esplai situada unes feixes al Nordoest.

Aquesta actuació ja té la partida pressupostària per poder realitzar aquesta obra, des de l´Ajuntament de Dosrius es valora molt positivament la millora d´aquest indret, ja que és utilitzat per moltes persones per passar-hi dies de lleure.

Josep Jo i Munné
Alcalde