Ocupacions amb més contractes al Baix Maresme

 

El Baix Maresme és l´àmbit de la comarca que, en termes de mercat laboral, menys fluctuacions presenta al llarg de l´any. És també aquell amb una representació menor quant a teixit empresarial amb una concentració del 27% del present a la comarca i també aquell que menys llocs assalariats acumula. L´activitat econòmica –en termes de volum de comptes de cotització- està clarament focalitzada en els serveis per bé que la presència de la indústria –habitualment les empreses amb més llocs de treball- i la construcció representen, en cada cas, un 10% del teixit de l´àmbit.


Al Baix Maresme els peons de les indústries manufactureres va ser l’ocupació per a la qual van generar-se més contractes, un total de 3.510, pràcticament el doble dels generats per a la segona ocupació més contractada, la dels cambrers assalariats (1.802). En aquest cas veiem que el pes de la contractació indefinida en els peons va ser molt baixa (3,45%) però en canvi –i comparant-ho sobretot amb la informació vista per l’Alt Maresme- la dels cambrers assalariats va assolir un pes del 21,64%. Això indicaria, en part, la diferent naturalesa dels contractes en tots dos àmbits.


Quant a la contractació indefinida en valors absoluts aquesta va estar encapçalada per l’ocupació dels cambrers assalariats que amb 390 contractes va concentrar el 10,35% de la contractació indefinida generada l’any 2016 al Baix Maresme. El segon lloc a poca distància se situà la dels empleats domèstics amb 361 contractes i una concentració del 9,58% i en tercer la dels venedors de botigues i magatzems amb 348 contractes, el 9,24% de la contractació indefinida de l’àmbit.


Si com hem fet fins ara intentem veure quines d’aquestes 25 ocupacions van presentar un índex més elevat de contractes indefinits trobem que fou la dels agents i representants comercials amb un 61,54%, de fet, l’única que va superar el llindar del 50%. La seguí la dels empleats domèstics amb un 48,52% i la dels conductors assalariats d’automòbils, taxis i furgonetes amb un 38,14%.


En la taula 9.2 podeu veure totes les ocupacions primàries per a les quals es va generar algun contracte l’any 2016, agrupades per grans grups d’ocupació i tipus de contracte. 
TAULES: