Oferta formativa per empreses certificades QAI10
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


Us presentem les accions formatives que dins del projecte de Segell QAI10 oferim a les empreses que han obtingut la certificació del nivell òptim de qualitat. 


Podeu optar per a que us organitzem un curs a mida a les vostres necessitats o optar a les places reservades dels cursos existents pel vostre personal, en qualsevol dels dos casos obtindreu un pressupost ajustat.


 


Els àmbits professionals són Salut Alimentària i Atenció sociosanitària.


 


Si esteu interessats en qualsevol d’aquestes accions formatives o si voleu fer-nos arribar propostes adaptades a les vostres necessitats contacteu amb nosaltres a través del telèfon  93 741 11 75 o: qai10@ccmaresme.cat


 


Per consultar altra formació que ofereix el Consell Comarcal del Maresme:


 


 


 


 


 


 


 

 A) SALUT ALIMENTÀRIA A1. FORMACIÓ BÀSIC PER A MANIPULADORS D’ALIMENTAdaptació dels continguts a cada sector de treball: Pastisseries, fleques, xocolateries, restaurants, hotels, cuines centrals, cuines de llars d’infants, escoles i residències, mercats, distribuïdors, indústries càrniques.


 


Programa
 • Malalties transmissibles per via alimentària. • Els aliments i la seva manipulació. • Instal·lacions, maquinària i utensilis. • Neteja, desinfecció, desinsectació i desratització. • Personal; higiene, hàbits i salut. • Sistema d’anàlisi de perills i punts crítics de control. • Bones pràctiques de la restauració col·lectiva. 


Modalitat: Presencial, a les instal·lacions del Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada, 1 de Mataró, davant estació Renfe) o bé, a les vostres instal·lacions.


 


Horari: Matins o tardes.


  A2. FORMACIÓ AVANÇADA PER A MANIPULADORS D’ALIMENTSAdaptació dels continguts a cada sector de treball: Pastisseries, fleques, xocolateries, restaurants, hotels, cuines centrals, cuines de llars d’infants, escoles i residències, mercats, distribuïdors, indústries càrniques.


 


Programa
 • Introducció al concepte dels autocontrols. • Definició del Sistema d’APPCC. Els 8 plans dels prerequisits. • Pla de formació bàsic: • Pla de neteja i desinfecció • Pla de desinsectació i desratització • Pla de manteniment preventiu • Pla de control de l’aigua potable • Pla de control de proveïdors • Pla de Bones Pràctiques de Manipulació: recepció, emmagatzematge, diferents etapes del procés productiu, transport i distribució (si s’escau). • Pla de control de la traçabilitat. • Com treballar el Pla d’APPCC. Elaboració d’un diagrama de flux. 


Modalitat: Presencial, a les instal·lacions del Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada, 1 de Mataró, davant estació Renfe) o bé, a les vostres instal·lacions.


 


Horari: Matins o tardes.


 A3. PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ (Pla de ND)Programa
 • Introducció • Objectius i normativa de referència • Concepte de neteja i tipus de detergents • Concepte de desinfecció i tipus de desinfectants • Utilització dels productes: evitar els perills químics • Els diferents processos de neteja i desinfecció • El Pla de Neteja i Desinfecció • Els registres de seguiment • Comprovació i verificació del Pla ND 


Modalitat: Presencial, a les instal·lacions del Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada, 1 de Mataró, davant estació Renfe) o bé, a les vostres instal·lacions.


 


Horari: Matins o tardes.


  A4. CONTROL DE LES TEMPERATURES DELS ALIMENTSPrograma
 • Introducció • Recepció de mercaderies • Conservació en refrigeració i congelació • Cocció i rescalfament • Refredament • Manteniment de temperatures (transport i servei) • La temperatura de l’aigua en el rentavaixellesModalitat: Presencial, a les instal·lacions del Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada, 1 de Mataró, davant estació Renfe) o bé, a les vostres instal·lacions.


 


Horari: Matins o tardes.


  A5. LA CONSERVACIÓ DELS ALIMENTSPrograma
 • Introducció a la conservació dels aliments. • Mètodes químics sense modificació organolèptiques: ús d’additius (conservants, antioxidants, reguladors del pH) i amb modificació organolèptiques: escabetx, salaó, etc, • Mètodes físics: acció de la temperatura (tractaments tèrmics i aplicació del fred), dessecació, radiacions ionitzants i no ionizants, • Mètodes biològics: fermentacions, bacteriocines. • Noves metodologies: envasat en atmosfera modificada, polses elèctrics, altes pressions. • Recursos necessaris: material, maquinària, sistemes d’etiquetatge. • Avaluació de la vida útil dels productes.Modalitat: Presencial, a les instal·lacions del Consell Comarcal del Maresme (Pl. Miquel Biada, 1 de Mataró, davant estació Renfe) o bé, a les vostres instal·lacions.


 


Horari: Matins o tardes.


   B) ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA B1. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)
La salut i el benestar emocional constitueixen un pilar fonamental dins de l’entorn del SAD, -tant pels treballadors com pels usuaris i familiars-, quedant de manifest així, la necessitat d’incorporar estratègies de prevenció i intervenció per ajudar a afrontar les dificultats típiques de la seva tasca i del seu desenvolupament.


 


Per això, oferim cursos i tallers amb l’objectiu d’oferir un espai de comunicació on es puguin abordar les dificultats, inquietuds i reptes que comporta la tasca de ser “cuidador” al nostre món actual, i on es faciliti l’obertura a l’expressió i a la “descongestió” emocional.


 


Objectiu:
 • Aprendre a reconèixer les pròpies necessitats, els límits saludables, i començar a gestionar-los de manera positiva. • Ser conscients de com aquests canvis comportaran una millora del benestar en la relació que amb un mateix/a i amb el meu entorn. • Oferir orientacions concretes i eficaces, idees, recursos, estratègies d’autogestió i solucions per afrontar millor determinades situacions estressants i/o conflictives de la tasca cuidadora en l’actualitat. 


Metodologia: A través de dinàmiques específiques dissenyades per a oferir un aprenentatge basat en la pròpia experiència i en la vivència del grup, activant la capacitat d’autoconeixement i autodescobriment, fomentant i estimulant la capacitat expressiva de sentiments i emocions, guiant-los per a la seva canalització i integració.


 


Públic: Professionals que es trobin treballant en l’àmbit de l’atenció domiciliària.


 B2. FORMACIONS ESPECÍFIQUES PER A


TREBALLADORS/ES FAMILIARS 


Hores i mòduls proposats:

 • Primers auxilis psicològics i acompanyament en la pèrdua ( 8 hores). • Abordatge de situacions límit i trastorns de la conducta en demències (8 hores). • Mobilitat, canvis posturals i higiene postural.(8 hores) • Programació neurolingüística (PNL) (8 hores). • Malaltia i alimentació (4 hores). • Atenció psicològica i habilitats socials del treballador familiar (10 hores). • Primers auxilis, el malalt crònic i les pautes de medicació (10 hores). • Recursos i productes de suport en l’atenció domiciliaria (4 hores)
Objectiu: Dotar als treballadors familiars d’eines per poder fer front a les tasques i complica cions més habituals del seu dia a dia.


Públic: Professionals que es trobin treballant en l’àmbit de l’atenció domiciliària.


Horari: Adaptat a les necessitats de cada empresa o bé opció de places reservades en els cursos existents.