Oficina d’Intermediació Hipotecària

 


El Consell Comarcal del Maresme i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró posen en marxa l’Oficina d’Intermediació Hipotecària per atendre les persones i famílies que es troben amb dificultats econòmiques per pagar el prèstec hipotecari.

Aquest nou servei té una funció principalment preventica i és gratuït. L’objectiu és reduir el nombre de desnonaments que es produeixen en el territori i que aboquen les famílies afectades i la societat en general a una siutació encara més complicada.


L’Oficina d’Intermediació Hipotecària, com el seu nom indica, treballa per evitar tant l’interposició de demandes d’execució hipotecària com la seva posterior execució. Per aconseguir-ho, s’intenta arribar a acords entre les persones que encara no han estat objecte de demanda judicial d’execució hipotecària i les entitats financeres.


   Què fa l’Oficina d’Intermediació Hipotecària?  


  • Informa de les responsabilitats en què s’incorre en cas d’impagament de les quotes hipotecàries, per tal d’evitar l’inici dels processos d’execució hipotecària
  • Planteja mesures correctores que permetin matenir el pagament de les quotes hipotecàries
  • Negocia mesures alternatives a les dificualtats derivades de l’impagament de l’habitatge per part del propietari que té dificultats de pagament
  • I sempre que sigui possible, intenta evitar els llançaments derivats de l’impagament dels préstecs hipotecaris  A qui va dirigida?  
  • A les persones, famílies o unitats familiars de convivència que estiguin empadronades a qualsevol dels municipis del Partit Judicial de Mataró (excepte Mataró):


Alella


Argentona


Cabrera de Mar


Cabrils


Caldes d’Estrac


Dosrius


El Masnou


Òrrius


Premià de Dalt


Premià de Mar


Sant Andreu de Llavaneres


Sant Vicenç de Montalt


Teià


Tiana


Vilassar de Dalt


Vilassar de Mar
  •  A les persones que siguin propietàries de l’habitatge hipotecat, on han d’estar empadronats, i que aquest sigui la vivenda habitual
  • A les persones que es puguin veure afectades per situacions de risc social a conseqüència d’execucions hipotecàries per l’impagament de les quotes del préstec hipotecari
  • A les persones que acreditin que la renda de la unitat familiar no supera els 1.065,02 euros bruts mensuals, ni els 14.910,24 euros bruts anuals
  • No tindran accés al servei les persones que tinguin un expedient obert pel mateix concepte a un altre organisme públic o privat, que realitzi funcions iguals o similars al que presta l’Oficina d’Intermedicació Hipotecària


Com accedir-hi?

 Cal demanar hora al telèfon 93 741 16 16 (Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme)


Horari:


De dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h


i dimarts i dijous de 16:30h a 18:00h


 


 Oficina d’Itermediació Hipotecària  
              
 Amb la col·laboració de: