Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes del 26 de setembre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

  • 0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 20 de juny de 2017. 
  • 1. Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació d’una Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme.
  • 2. Presentació del projecte de Lluita contra la pobresa al Maresme.
  • 3. Presentació de proposta de gestió integral dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) de la comarca del Maresme.
  • 4. Presentació del projecte/proposta FEDER turístic 2016-2020. 
  • 5. Presentació del projecte de neteja del fons marí del Maresme.
  • 6. Valoració de la situació dels boscos del Maresme. Propostes de control del Tomicus (ajuts i coordinació) a càrrec de la Sra. Montserrat Barniol, Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesta i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
  • 7. Informes, precs i preguntes.