Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 12 de desembre de 2016

A les 17:00h

0. Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de 4 d´octubre de 2016. 1. Emissió d´informe, si escau, de l´aprovació, modificació i derogació de diverses Ordenances Fiscals i Preus públics del Consell Comarcal del Maresme. 2. Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2017, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació 3. Exposició del seguiment del projecte “Borsa Comarcal de Personal”. 4. Exposició de l´obligació de l´administració de monitoritzar els abocaments d´aigües residuals de la xarxa de clavegueram. 5. Intervenció del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Josep Rull i Andreu sobre diferents temes del Departament de Territori i Sostenibilitat. 6. Intervenció del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Josep Rull i Andreu sobre els desperfectes al Maresme ocasionats pels aiguats del mes d´octubre. 7. Intervenció de la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès sobre els desperfectes al Maresme ocasionats pels aiguats de l´octubre. 8. Presentació del Pla de Mobilitat del Maresme a càrrec del Secretari d´Infraestructures i Mobilitat, Sr. Ricard Font i Hereu. 9. Informes, precs i preguntes.