Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 16 de desembre de 2014

A les 17:00h a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA

  • 0. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 15 de juliol de 2014.
  • 1. Donar compte, si s’escau, del Pressupost general del Consell Comarcal del Maresme per a l’exercici 2015.
  • 2. Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació de les modificacions de diverses Ordenances reguladores de preu públic del Consell Comarcal del Maresme.
  • 3. Donar compte, si s’escau, de l’informe elaborat pels serveis jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques relatiu a les assistències que perceben els membres del Consell d’Alcaldes.
  • 4. Presentació del Consell de Serveis Socials del Maresme per part de la Consellera delegada de l’àrea de Benestar Social i Educació