Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 17 de setembre a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

  • 0. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 25 de juny de 2013.
  • 1. Presentació, si s’escau, del projecte “Reactivació de polígons d’activitat econòmica del Maresme” a càrrec de la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) i altres entitats públiques i privades de la comarca.
  • 2. Presentació, si s’escau, de la Secretaria de Participació Social i Local de la Regió Sanitària de Barcelona, la reordenació assistencial territorial i el desplegament del Pla de Salut 2011-2015, a càrrec del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • 3. Presentació, si s’escau, de l’estat actual del Projecte Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme.
  • 4. Informes, precs i preguntes.