Normalitat en “la tornada al cole” pel que fa als serveis que presta el Consell Comarcal

 
El curs escolar ha començat amb plena normalitat al Maresme pel que fa als serveis que gestiona el Consell Comarcal i que es visualitzen principalment en el menjador i en el transport escolar. El president del CCM, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, ha comprovat “in situ” la posada a punt d’aquests serveis.

La principal novetat en els serveis d’educació comarcals és la millora que s’ha introduit en el transport escolar obligatori (aquell destinat a alumnes que obligatoriament s’han de desplaçar de municipi per anar al centre docent o que, tot i estar en la mateixa localitat, escola i domicili es troben a una distància considerable). El Consell Comarcal ha reforçat el servei ampliant el nombre de vehicles. Cada dia, el CCM posarà en funcionament 43 autobusos(3 més que el curs passat) per traslladar 1.541 alumnes.

També s’ha ampliat el servei d’acollida. Aquest curs se’n beneficiaran 105 nens i nenes de 7 centres docents, un més que el curs passat.

D’altra banda, l’aplicació de la jornada intensiva a secundària ha fet que el Consell Comarcal deixi de prestar el servei de menjador obligatori. Tot i això, cada dia servirà el menjar a 715 alumnes en menjadors escolars considerants com a “no obligatoris”.