Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 18 de desembre

La sessió començarà a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

  • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 26 de juny de 2012.
  • 1.- Donar compte, si s’escau, del Pressupost general del Consell Comarcal del Maresme per a l’exercici 2013.
  • 2.- Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació i/o modificació de diverses ordenances del Consell Comarcal del Maresme.
  • 3.- Presentació de la nova compra agregada de Gasoil pels ajuntaments de la comarca del Maresme.
  • 4.- Presentació de la situació de l’administració electrònica als municipis del Maresme.
  • 5.- Informes, precs i preguntes.