Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 21 de març de 2017

A les 17:00h a la sala de Plens

ORDRE DEL DIA

  • 0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 12 de desembre de 2016.
  • 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes d’1 de febrer de 2017, sobre la seguretat en el Maresme.
  • 2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes d’1 de febrer de 2017, sobre els danys ocasionats i actuacions a emprendre per estabilitzar el litoral del Maresme després del temporal marítim.
  • 3. Informar sobre la proposta de contractació d’una assessoria experta en mobilitat.
  • 4. Informar de les darreres actuacions sobre l’afectació del canvi climàtic i tomicus als boscos del Maresme.
  • 5. Presentació de l’estudi “Implantació d’un sistema de transport a la demanda a la comarca del Maresme” a càrrec del Sr. Joan Prat, Director General de l’AMTU.
  • 6. Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació, modificació i derogació de diverses Ordenances Fiscals i Preus públics del Consell Comarcal del Maresme.
  • 7. Informes, precs i preguntes