Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 4 d’octubre 2016

A les 17:00h a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA

  • 0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 7 de juny de 2016.
  • 1. Presentació del procés de debat “governslocals.cat”, a càrrec del Sr. Joaquim Ferrer, Secretari d’Administracions Locals del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
  • 2. Presentació del projecte d’elaboració del Pla Comarcal de Polítiques d’Igualtat 2017-2020.
  • 3. Presentació del projecte d’elaboració del Protocol Contra la Violència Masclista.
  • 4. Actuacions dutes a terme en l’afectació per plagues dels boscos del Maresme i situació actual.
  • 5. Presentació de la prova pilot al Maresme de platges habilitades pel bany en companyia de gossos, a càrrec de la Sra. Montserrat Garrido, l’Alcaldessa de Sant Pol de Mar.
  • 6. Informes, precs i preguntes.