Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes que se celebrarà l’11 de juny a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de 16 d’abril de 2019