NOU REGLAMENT DE REGISTRE HORARI DE LA JORNADA LABORAL

El dia 12 de maig de 2019 va entrar en vigor la nova normativa de REGISTRE HORARI DE LA JORNADA LABORAL


                                   

Amb el Real Decret 8/2019, de 8 de març, es pretén aplicar mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.


Una de les novetats és la referent al registre horari de la jornada laboral. Aquesta normativa obliga a les empreses a posar en marxa sistemes de registre diari de la jornada laboral dels empleats, que han d’estar disponibles durant 4 anys. El fet de no complir amb aquesta nova normativa pot implicar sancions de fins a 6.000 euros.


Podeu consultar el Reial decret 8/2019 en aquest enllaç


https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf


El Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme té previst organitzar properament una formació específica d’aquesta nova normativa, en breu us informarem.