Ordre del Dia del Ple del CCM del 15 de març de 2016

La sessió començarà a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 26 de gener de 2016.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 • 3.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement d’extrajudicials del crèdit de les despeses de l’exercici 2015.
 • 4.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.
 • 5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
 • 6.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme.
 • 7.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme.
 • 8.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme.
 • 9.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb el Consorci Parc Serralada Litoral, referent a les tasques de secretaria.
 • 10.- Aprovació, si s’escau, del Model de carnet identificatiu pel personal del Consell Comarcal del Maresme, que fa tasques d’inspeccions.
 • 11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 45/16 de data 17 de febrer sobre l’aprovació de l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona per a l’anualitat 2016.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 12.- Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en matèria de recollida, acollida i atenció d’animals domèstics abandonats.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, de l’Annex al Conveni de col·laboració amb el Consell de col·legis veterinaris de Catalunya i el Col·legi de veterinaris de Barcelona, per al foment de la identificació i tinença responsable d’animals de companyia.
 • 14.- Aprovació, si s’escau, del retorn de la competència relativa a la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers del terme municipal del Masnou, delegada per l’Ajuntament del Masnou.
 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 17/16 de data 25 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per al suport tècnic en matèria de medi ambient.
 • 16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 25/16 de data 1 de febrer sobre l’aprovació del dret de cobrament corresponent a aplicar el cànon de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en els municipis del Maresme Nord per tot l’any 2015.


ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

 • 17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació adjunt entre el CEE Horitzó de Pineda de Mar, els ajuntaments de l’Alt Maresme amb alumnes escolaritzats al centre i el Consell Comarcal del Maresme corresponent a l’any 2016.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de la Presidència acctal. núm. 612/15 de data 30 de desembre sobre l’aprovació del conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament d’una voluntària del Servei Erasmus +.
 • 19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 3/16 de data 18 de gener sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat VOC Oostende de Bèlgica per l’enviament d’una voluntària del Servei Erasmus +.
 • 20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 11/16 de data 22 de gener sobre la sol·licitud al Instituto de la Juventud (INJUVE) de l’acreditació d’usuari per al projecte SIJ + Garantia Juvenil.
 • 21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 18/16 de data 25 de gener sobre l’aprovació de l’Acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per a l’acreditació de la tècnica Impulsora de la Garantia Juvenil de l’Ajuntament de Mataró.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

 • 22.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 23.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 24.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 25.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 26.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 27.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2016.
 • 28.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2016.
 • 29.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2016.
 • 30.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme per l’any 2016.
 • 31.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme per l’any 2016.
 • 32.- Aprovació, si s’escau, de les Bases de la XXXIIIa Mostra Literària del Maresme i del conveni de col·laboració amb els ajuntaments que participin en la XXXIIIa Mostra Literària del Maresme.
 • 33.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al suport tècnic en matèria de salut pública.
 • 34.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 16/16 de data 25 de gener sobre l’aprovació de l’addenda de modificació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament d’Alella per al desenvolupament del programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 35.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Teià per l’adhesió al servei de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme.
 • 36.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de l’Acord per al desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme.
 • 37.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
 • 38.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a l’Ajuntament de Mataró d’adhesió al Projecte Insertext.
 • 39.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 7/16 de data 20 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació, any 2016.
 • 40.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 29/16 de data 3 de febrer sobre l’aprovació de la modificació del Conveni de col·laboració per a la gestió del projecte PAE Maresme.
 • 41.- Moció per una millora del finançament dels consells comarcals i governs locals de la demarcació de Barcelona.
 • 42.- Moció de suport a l’Ajuntament de Canet de Mar per a la sol·licitud de creació dels estudis de batxillerat internacional a la secció de l’Institut de Canet de Mar.