Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 15 de març de 2016

La sessió començarà a les 17:00h


ORDRE DEL DIA
0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 22 de desembre de 2015.

1. Informació de la contractació pública inclusiva per a l’ocupació de persones amb discapacitat amb especials dificultats a càrrec de la Fundació Maresme i la Fundació Marpi.

2. Presentació dels serveis de l’arxiu comarcal del Maresme a càrrec del Director de l’Arxiu Històric Comarcal del Maresme, Alexis Serrano.

3. Presentació de les compres agregades del Consell Comarcal del Maresme a càrrec d’Annabel Moreno, Consellera Delegada de Serveis als Municipis i Planificació.

4. Presentació de l’Oficina Comarcal d’Habitatge a càrrec d’Annabel Moreno, Consellera Delegada de Serveis als Municipis i Planificació.

5. Informar de l’addenda de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme, així com, informació de la constitució de la taula de política industrial del Maresme a càrrec d’Alicia Rodríguez, Consellera Delegada de
Promoció Econòmica.

6. Informes, precs i preguntes.