Ordre del Dia del Ple del CCM del 26 de gener de 2016

Com és habitual, la sessió començarà a les 19h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 17 de novembre de 2015.
 • 1.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 22 de desembre de 2015.
 • 2.- Despatx oficial.
 • 3.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Aprovació, si s´escau, la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la baixa del Consell Comarcal del Maresme com a Centre col·laborador del servei ACTIC.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 5.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de delegació de competències amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per la gestió de la contractació del gas natural.
 • 6.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de delegació de competències amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per la gestió de la contractació de l´energia elèctrica.
 • 7.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Cabrera de Mar en matèria de recollida, acollida i atenció d’animals domèstics abandonats.
 • 8.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Premià de Dalt en matèria de recollida, acollida i atenció d’animals domèstics abandonats.
 • 9.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda de modificació del Conveni amb l´Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per al suport i assistència tècnica en l´àmbit de l´enginyeria municipal.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

 • 10.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Canet de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l´any 2016.
 • 11.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l´any 2016.
 • 12.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Tiana per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l´any 2016.
 • 13.- Aprovació, si s´escau, de l´ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència, per l´any 2016.
 • 14.- Aprovació, si s´escau, de l´ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència, per l´any 2016.
 • 15.- Ratificació, si s´escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 605/15 de data 29 de desembre sobre donar per finalitzada l´obra o servei consistent en la “Mediació intercultural amb la comunitat gitana del Maresme”, en data 31 de desembre de 2015.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 16.- Aprovació, si s´escau, del Pla de Treball AODL pel projecte “El Maresme, un espai per les idees, els projectes i la innovació”.