Subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2021-2022 (ref. BDNS 574117).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 36/2021Data: 19 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2021-2022 (ref. BDNS 574117).
DOGC: 8457- 14/07/2021
Resolució:
CLT/2180/2021, de 5 de juliol
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2)
els ajuntaments de Catalunya, i
les entitats municipals descentralitzades.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT (vegeu apartat 5 de la convocatòria)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 15/07/2021 al 30/09/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals a l’àmbit de l’ensenyament reglat durant el curs escolar.

Aquests programes han de vincular les polítiques educatives i culturals municipals amb l’objectiu de formar espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu i en les arts visuals, i afavorir el desenvolupament intel·lectual, emocional i personal dels alumnes.

Els programes poden incloure dos tipus de línies d’actuació:
a) Programacions professionals d’espectacles i concerts o d’exposicions i projectes d’arts visuals.
b) Projectes participatius que involucren els alumnes en un procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals. Han de ser projectes que orienten la seva activitat a promoure i facilitar la participació en el desenvolupament dels processos de creació en entorns i contextos educatius en les seves diferents fases: recerca, investigació, creació, producció i exhibició, com a instruments d’expressió i de comunicació, de comprensió i reflexió de la realitat. Es poden utilitzar com a recurs d’innovació pedagògica per desenvolupar noves estratègies d’aprenentatge del currículum educatiu i de les competències bàsiques a través de les arts de manera interdisciplinària.

S’estableixen les dues modalitats de subvenció següents:
a) Programes d’arts escèniques i música en l’àmbit de l’ensenyament reglat, que poden incloure programacions professionals i projectes participatius.
b) Programes d’arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat, que poden incloure programacions professionals i projectes participatius.

Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives que preveu la base específica 1.4

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15