Presentació

El Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Maresme ofereix un servei de traducció per a persones nouvingudes amb la finalitat de facilitar la comunicació entre els professionals dels serveis públics (administració local, educació, salut, etc.) i les persones nouvingudes. El nostre objectiu és que l’idioma no sigui barrera a l’hora d’afavorir l’acollida i el procés d’integració.
 
Com el seu nom indica, aquest no és un servei de mediació, sinó de traducció, i bàsicament estem parlant de fer d’intèrpret. No obstant, en cas que es demani una traducció escrita, aquesta serà valorada en funció dels recursos i de la dimensió del servei demanat.