Prevenir la violència vers les dones, un compromís comú

Avui, 25 de novembre de 2005, el Consell Comarcal del Maresme vol expressar, com cada dia, el nostre rebuig més ferm davant d´una problemàtica social tan greu com és la violència de gènere. Una violència malauradament encara present en les nostres societats, que lesiona els drets fonamentals de les dones i la seva llibertat. Una violència basada en la desigualtat que qüestiona els drets de ciutadania i el desenvolupament democràtic. Una violència que interpel·la a dones i homes que volen construir unes relacions personals i socials basades en el reconeixement, el respecte i la igualtat, i que volem fer, dels nostres pobles i ciutats espais de convivència i de pluralitat, on la violència vers les dones no hi sigui present.


Volem també renovar públicament el nostre compromís quotidià en la lluita contra la violència de gènere. Treballem per ampliar els recursos i serveis necessaris per l´atenció i recuperació de les dones que pateixen violència, així com també de les seves criatures, avancem en la creació i consolidació de xarxes de coordinació entre professionals, desenvolupem els drets de les dones reconeguts en la llei integral contra la violència de gènere i fem de la prevenció un compromís comú dels nostres municipis.


Per tot això MANIFESTEM:

  • La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència de gènere, ja que es tracten d´un atemptat als drets humans i com a tal han d´estar considerades socialment intolerables i condemnables en totes les seves formes.
  • El nostre compromís amb les polítiques de gènere i igualtat, ja que la violència esta basada en la desigualtat i en les relacions de poder. La democràcia, la cultura per la pau i la igualtat de gènere són la base per establir relacions igualitàries entre homes i dones.
  • El reconeixement dels drets de les dones que pateixen violència, per això és imprescindible continuar avançant en el desplegament de la llei integral contra la violència de gènere, tant des de l´àmbit autonòmic com des de la proximitat del món local.
  • La necessitat d´avançar en la prevenció de la violència vers les dones. La prevenció és la clau per evitar la seva repetició, és doncs, imprescindible continuar generant activitats educatives, preventives i de sensibilització adreçades a nens i nenes, joves, homes i dones, que ens permetin la detecció precoç de la problemàtica, avançar en altres models relacionals i identitaris i superar el fenomen i les seves arrels.
  • El compromís comú de dones i homes en el rebuig social de la violència de gènere. La violència encara que impacta sobre la vida de les dones afecta al conjunt de la societat, és per això que volem deslegitimar la violència, trencar la seva tolerància social, comprometre´ns amb la igualtat, el reconeixement i la convivència, fer dels nostres municipis ciutats i pobles lliures de violència vers les dones.

Volem acabar expressant la nostra solidaritat amb totes les dones que pateixen i han patit la violència i recordar especialment a totes aquelles que al llarg d´aquest any han mort assassinades pels seus companys o ex-companys sentimentals. Per a totes elles el nostre reconeixement i homenatge.

Consell Comarcal del Maresme