Els joves del Maresme participen a un debat organitzat per la Secretaria General de Joventut sobre la Llei de polítiques de Joventut


Joventut és la única competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya que no ha estat mai regulada per llei. Per aquesta raó, una de les prioritats de la Secretaria General de Joventut és l´impuls de la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya. Durant aquests mesos s´estan organitzant, amb la col·laboració dels consells comarcals, taules de debat amb joves de diverses poblacions de Catalunya. La propera, que correspondrà al Maresme, serà divendres 25 de novembre, a les 17.00 h, a l’Escola Universitària del Maresme (Passeig de Callao, s/n de Mataró).


Per tal de donar veu al màxim de persones implicades en la Llei, Joventut ha organitzat prop de 60 taules de debat arreu de Catalunya. L´objectiu és recollir un ampli ventall d´opinions i punts de vista. El material obtingut a les taules de debat serà la base de la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya. De juny a setembre, va tenir lloc una primera fase de taules de debat, per tal de recollir idees i opinions entorn els quatre grans àmbits temàtics de la llei: definició de les polítiques de joventut, intervencions i instruments de les polítiques de joventut, funcions i competències dels diferents ens públics i participació juvenil. Aquesta segona ronda de taules de debat vol aprofundir en la definició de les polítiques de joventut, prenent com a punt de partida els resultats de la primera ronda de debat. La Llei de polítiques de Joventut permetrà l´adaptació del marc normatiu a la nova realitat social, cultural, política i econòmica dels joves; l´homogeneïtzació de definicions i conceptes en matèria de joventut i l´establiment d´un marc de regulació que s´adapti a l´actual situació d´implementació de les polítiques de joventut.