Primera experiència professional en les administracions públiques

El Consell Comarcal del Maresme és una entitat beneficiaria de la subvenció “Programa de
primera experiència professional en les administracions públiques”, de contractació de
persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques,
en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Finançat per la Unió Europea –
NextGenerationEU (SOC – PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 709193).


Aquesta actuació té per objecte la contractació de 10 persones joves aturades en el si dels
serveis prestats pel Consell Comarcal del Maresme. L’import atorgat es distribueix per
ocupacions de la següent manera:

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons
procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea-
NextGenerationEU