Pròrroga del conveni de suport als serveis municipals de Joventut

L´Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona ens ha comunicat, segons escrit registre d´entrada núm. 1750, l´aprovació de la pròrroga del conveni que vàrem signar l´any 2001, per a donar suport al servei d´informació juvenil, mitjançant una aportació econòmica per import de 2.404,05 euros.

Amb la signatura de la pròrroga d´aquest conveni, la voluntat d´ambdues administracions és la d´aconseguir el foment de la qualitat de vida en els pobles, mitjançant una bona política local juvenil, de tal forma que tots els residents al municipi puguin gaudir d´un grau de qualitat de vida digne, potenciant l´autonomia dels joves mitjançant els serveis d´informació juvenil.

Gràcies a aquesta ajuda, l´Ajuntament podrà garantir que el Punt d´Informació Juvenil estigui equipat informàticament, que hi hagi espai per a l´autoconsulta i una atenció personalitzada per als usuaris, en definitiva, més bons serveis per a tots els joves del nostre municipi.


Josep Jo i Munné
Alcalde
Dosrius, 12 de maig de 2003