Pròrroga del programa “targeta moneder d’impacte social”

Vigència del programa: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016

Pròrroga del Programa “targeta moneder d’impacte social”