Prova pilot de formació de joves aturats amb baixa qualificació formativa

El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un programa formatiu per dotar de recursos aquells joves que es troben en situació d’atur i tenen poques possibilitats de trobar feina ja que la seva qualificació formativa és baixa, es troben fora de l’escolarització formal i no han pogut accedir a cap recurs de segona oportunitat com són els PQPI (programes de qualificació professional inicial)o les escoles d’adults. A banda de formació general, se’ls ensenyarà mecànica de bicicletes i manipulació d’aliments.

L’objectiu és que els participants, després d’haver seguit aquest programa, puguin incorporar-se al circuit formatiu o laboral més idoni a la seva situació i característiques. S’intenta transformar el període d’inactivitat d’aquests joves en una oportunitat per adquirir una preparació i una certificació en competències que els facilitin l’adquisició d’habilitats laborals i una millora en la seva ocupabiltat.

El programa, en format de prova pilot, ja s’ha posat en marxa i finalitzarà el 29 de novembre. Hi participen 10 joves derivats des de diversos municipis de la comarca (Pineda de Mar, Sant Pol de Mar, Tordera i Vilassar de Mar) i contempla dos espais formatius: a Barcelona, on es realitza la formació troncal de mecànica de bicicletes amb Biciclot i l’altre a Pineda de Mar, on a l’escola d’adults Natura s’imparteix reforç en llengua catalana, formació en manipulació d’aliments, formació ACTIC, acollida i diverses tutories i acompanyaments.

Aquest és un programa transversal del Consell Comarcal del Maresme que implica el Pla Territorial de Ciutadania i Immigració i el Servei de Joventut. Està emmarcat en el projecte Tejiendo Ciudadania i està finançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Europeu per la Integració.