Publicació de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Volum 1 i 2

La Direcció General de Joventut ja ha publicat l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012, consta de dos volums on es presenta l’estadística oficial de la Generalitat de Catalunya i l’anàlisi realitzada per un conjunt d’expert i expertes en diferents temàtiques.

El primer volum es dedica a analitzar les trajectòries de transició a la vida adulta i les condicions materials d’existència de les persones joves durant la crisi iniciada a l’any 2008. El segon volum ofereix tres mirades diferents sobre la situació i necessitats de les persones joves: anàlisi de diversos aspectes sobre la seva existència (salut, llengua, cultura, oci, etc.); l’estudi sobre l’impacte de les variables de  desigualtat social, oportunitats i trajectòries vitals i, per últim, una mirada global al col·lectiu jove i els conjunt de les seves transicions. 

A través d’aquest enllaç podeu consultar la web de la DGJ on trobareu la publicació per capítols. Aquí mateix també podeu consultar i descarregar-vos la publicació sencera presentada en 2 volums:{X}