Punts clau de l’informe sociolaboral del 1er trimestre 2018

Ja podeu consultar L’Informe Socioeconòmic del Maresme corresponent al primer trimestre de 2018


 
 Creixement dels llocs de treball al Maresme, tant en els de caràcter assalariat com en els de caràcter autònom
 
Augment de les afiliacions al règim general de la Seguretat Social respecte al mateix període de 2017
 
El 30,81% dels llocs de treball assalariats són en activitats d’alt valor afegit
 
Es continuen registrant procediments de regulació de l’ocupació. El sector primari és el que n’ha registrat més
 
L’atur registrat segueix la tendència a la baixa
 
El 30,48% de l’atur correspon a persones de 55 anys i més
 
Baixa la contractació tant en termes intertrimestrals com interanuals. Tot i això, hi ha un augment de  contractes indefinits tant vers el trimestre anterior com respecte al mateix període de l’any anterior
 
Repunt de la sinistralita laboral, encara que el 99,48% han estat de caràcter lleu i no s’ha registrat cap accident mortal.