Què és la Garantia Juvenil?

La Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la unió Europea per tal de reduir l’atur juvenil i promoure la incorporació de les persones joves al mercat de treball a través d’ofertes de feina, formació o la realització d’estades de pràctiques.

Requisits per accedir-hi:  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutada de la Unió Europea o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, i que es trobin a Espanya en exercici de lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol i que habiliti per treballar.

  • Estar empadronat/da a qualsevol municipi de Catalunya.

  • Tenir més de 16 i menys de 30 anys en el moment de sol.licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol.licitud.

  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol.licitud.

  • No haver rebut accions formatives el dia natural anterior a la data de presentació de la sol.licitud.


Apuntat-hi!Podeu inscriure-us-hi directament a la vostra Oficina de Treball de referència. Accedeix al cercador per saber quina et correspon.