Subvencions per a l’adquisició d’habitatges, mitjançant el dret a tempteig, per ampliar el parc municipal d’habitatge, any 2019

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2019

Convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tempteig i retracte del Decret llei 1/2015 i la compra a preu per sota comprat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge, any 2019.