Realitzada la presentació del Document de síntesi i propostes del grup de treball Joves Immigrants


El passat dimecres 30 de juny es va realitzar la presentació del  
Document de síntesi i propostes
un document de treball realitzat pel grup de treball Joves Immigrants, emmarcat en el projecte Xarxa TET Maresme.

Els i les diverses participants del grup – tècnics i tècniques de diferents àrees d’Ajuntaments de la comarca, tècniques d’entitats, escoles taller, de Secretaria per a la Immigració, de Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i del Consell Comarcal del Maresme – van resumir la tasca realitzada i van presentar diverses propostes de treball dirigides als municipis.


L’objectiu d’aquest grup ha estat realitzar propostes per potenciar i afavorir la igualtat d’oportunitats d’aquests col·lectius joves en 2 aspectes claus en la Transició Escola Treball: l’accés a la formació i l’accés a la capacitació per al món laboral. S’ha volgut treballar per a la normalització d’ús dels serveis i recursos.

Les propostes de treball es basen en les necessitats detectades i els diversos perfils de joves descrits, tenint molt en compte la realitat del territori i els recursos que ofereix el Maresme. Per a realitzar aquestes propostes s’ha tingut molt en compte la idea de treball coordinat i en xarxa tot aprofitant els serveis i recursos que ja existeixen.

Podeu accedir a aquest document de treball des de l’apartat Biblioteca.