Salesians Sant Jordi

Competències Lingüístiques
Dates de realització: Durant tot l’any 2018 (excepte mesos de juliol i agost)


Data màxima d’acceptació de persones joves:Incorporacions fins al desembre 2018.


Horari: Dilluns i dimarts de 9:30 a 11 h. Dimecres de 10 a 11 o d’11 a 12 h segons el nivell.


Lloc de realització: Centre Formació Permanent 3 Roques. Plaça del Canigó, 7. Mataró


Descripció de l’acció:  • Els grups de competències lingüístiques es divideixen en dos nivells:

  • Lectoescriptura: per a persones que han d’aprendre a escriure i llegir, o tenen un nivell molt baix de lectoescriptura.

  • Nivell inicial: per a persones que tenen ja coneixements de lectoescriptura a nivell baix i han d’anar consolidant la llengua.

  • Nombre de places:  8 places per grup


Requisits: Cap nivell d’estudis requerit.


Per a més informació:


Maria Rodríguez


93.758.90.69


maria.rodriguez@salesians.cat