Selecció soci privat per a l’empresa d’economia mixta SITMAR, S.L., encarregada del desplegament i l’explotació de la Xarxa Comarcal Banda Ampla del Maresme

ESTAT:
Procés de Diàleg Competitiu

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Diàleg competitiu – Expedient núm. 2161 (10.2.5)

DATES I TERMINIS:
El termini per presentar les sol.licituds per participar en el Diàleg Competitiu és el 13 de novembre de 2013.

DOCUMENTS:

Certificat de la Comissió Permanent del Ple de data 12 de novembre de 2013


 


Certificat del Decret de Presidència núm. 293/13 de data 8 de novembre referent a rectificar error material de transcripció al Document Descriptiu.


 


Document Descriptiu per a la contractació mitjançant diàleg competitiu d’un soci privat per a l’empresa d’economia mixta SITMAR, S.L

 


Programa Funcional


 


Annex 2 – Prescripcions tècniques particulars per al desplegament xarxa passiva de fibra òptica


 


Annex 8 – Índex dels Paràmetres


 


Annex 8 – Paràmetres Demanda Majorista


 


Annex 8 – Paràmetres Inversió


 


Annex 8 – Paràmetres Operació


 


Annex 8 – Paràmetres Econòmic-Financers


 


Annex 8 – Resultats


 


Documentación traducida al castellano


Documento Descriptivo


 


Programa Funcional


 


Anexo 2 – Prescripciones técnicas


 


Anexo 8 – Índice de los Parámetros


 


Anexo 8 – Parámetros Demanda Mayorista


 


Anexo 8 – Parámetros Inversión


 


Anexo 8 – Parámetros Económicos y Financieros


 


Anexo 8 – Parámetros Operación


 


Anexo 8 – Resultados


 


 


Anunci de licitació per presentar les proposicions de participació en el diàleg competitiu


 


Anunci d’error material de transcripció de l’anunci de licitació per presentar les proposicions de participació en el diàleg competitiu  


 


Acord per convidar a les empreses a participar en el diàleg  competitiu.


 


 


Acta 1 Constitució Mesa Diàleg Competitiu – 20/01/2014


 


 


Acta 2 Mesa Diàleg Competitiu – 10/02/2014


 


 


 


Acta 3 Mesa Diàleg Competitiu – 07/04/2014


 


 


Acta 4 Mesa Diàleg Competitiu – 16/06/2014


 


 


 


Acta 5 Diàleg Competitiu – 23/09/2014