SENFO, primera empresa del Maresme en aconseguir la certificació QAI10 de qualitat en l’educació de les activitats extraescolars

 


El president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera, i el Director Gerent de SENFO, Sergi López han signat el contracte d’atorgament a aquesta empresa del segell QAI10 que certifica el nivell òptim de qualitat per a l’educació de les activitats extraescolars i de migdia que s’ofereixen als centres docents de primària i secundària de la comarca.


SENFO és la primera empresa que obté aquesta certificació que es concedeix després d’haver avaluat els 10 criteris bàsics i que garanteixen diferents aspectes, com ara els següents: 1. L´empresa presenta una bona salut econòmica per tal de fer front a qualsevol imprevist.
-2. Manté les ràtios de nens/nes ponderades segons les edats i les activitats per tal d´assegurar l´assoliment dels objectius.
-3. Fixa preus de manera equilibrada i no discriminatòria per tal d´afavorir la participació de tots els nens i nenes.
-4. Presenta un sistema d´avaluació i coordinació de les activitats amb els pares.
-5. Vetlla per seguir les mesures de seguretat i la protecció dels menors, tant en les activitats com en les instal·lacions.
-6. Persegueix la coherència educativa conjuntament amb el projecte educatiu de l’escola.
-7. Les activitats estan programades i definides a priori.
-8. Existeix un pla d´acció per tal d´informar i formar a les famílies.
-9. Disposa d’un equip de talleristes qualificats.
-10.Compta amb una amplia experiència en la gestió de les activitats extraescolars. Aquesta certificació és un dels diversos serveis que ofereix el Servei Complementari a l’Educació del Consell Comarcal del Maresme. Un servei que s’ha constituït recentment amb la voluntat de treballar per millorar la qualitat i la seguretat del temps extraescolar, un espai de cabal importància per a la formació integral dels menors.