Serveis a les empreses

 


Els Serveis a les empreses és un subsector econòmic que aglutina una amalgama d’activitats. De les 9 activitats que el conformen la dels Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars a les empreses va ser la que va generar més contractes en el conjunt del subsector (2.119; 28,70%) seguida de prop per la dels Serveis a edificis i activitats de jardineria (2.030; 27,50%). De tota manera, ni una ni l´altra no han presentat el pes més elevat de contractació indefinida. On major va ser aquest pes fou en les Activitats jurídiques i de comptabilitat en què el 40,11% dels contractes van tenir caràcter indefinit. En cap de les seccions econòmiques es va igualar o superar el 50% de contractació indefinida

Les ocupacions que es van contractar van ser moltes i molt diverses fruit de l’heterogeneïtat de les activitats que conformen el subsector. Van formalitzar-se contractes per a 199 ocupacions diferents, de gens qualificades a molt qualificades.
Per a la que es van generar més contractes va ser la del Personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments similars amb 1.537 contractes, el 20,82% del total, dels quals el 12,2% van ser indefinits.


En segon lloc es va situar la dels Peons de les indústries manufactureres amb 1.245 contractes, una concentració del 16,87%, i un pes de la contractació indefinida ínfim, de l’1%. O el que és el mateix, un índex de temporalitat contractual del 99%.
La contractació indefinida va tenir un pes important en ocupacions com la dels dissenyadors de productes i peces de vestir (75%), analistes, programadors i dissenyadors de webs i de multimèdia (75%), empleats d’oficina de serveis de suport a la producció (73,7%), patronistes per a productes tèxtils i de pell (68,8%), dissenyadors gràfics i multimèdia (66,7%) i advocats (66,7%).


Encara va haver algunes altres ocupacions amb 10 contractes o més que van assolir i/o superar el llindar del 50% de contractació indefinida (vegeu taula )