Serveis financers

 


El subsector dels Serveis financers també va ser dels que menys contractes va generar al Maresme l´any 2016 amb 450, una representació del 0,43% sobre el total comarcal. Si bé l´11,56% dels contractes del subsector van ser indefinits, el major pes es va assolir en la secció de les Activitats auxiliars de la mediació financera i d´assegurances amb un 43,66%.

No van ser moltes les ocupacions contractades en aquest subsector, un total de 25.


La que va obtenir més contractes fou la dels empleats d’oficina de serveis estadístics, financers i bancaris, que amb 115 contractes van concentrar el 25,56% de la contractació del subsector. Només el 3,5% d’aquests contractes però, van tenir un caràcter indefinit.  De fet, de les ocupacions amb més de 10 contractes només una va superar el llindar del 50%, la dels empleats d’oficina de serveis de suport a la producció amb un pes del 66,7%.