Sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes

ORDRE DEL DIA {.Q}0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 16 de novembre de 2010
-1.- Donar compte, si s’escau, del Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme per a l’exercici 2011.
-2.- Informes, precs i preguntes{.q} Assistirà a aquesta reunió la Delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona (en funcions), Carme San Miguel per a acomiadar-se de tots els alcaldes i alcaldesses del Maresme.

Data: 2010-12-21

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme